TRES FORMES DE FER FIL DE POLLLA / FIL DE HEXAGONAL MOLT MÉS FORT

1) Afegir fil de reforç (un cable de reforç per 0,5 m)
Normalment, afegiu un fil de reforç en una xarxa d’1m d’amplada.
Afegiu dos cables de reforç en una xarxa d’amplada de 1,5 m
Afegiu tres cables de reforç en una xarxa d’amplada de 2,0 m
NOTA: El nombre de filferro de reforç es pot afegir a petició del client.

2) doble vora
Feu que la vora sigui doble, a continuació es mostra la imatge.

3) Gir continu
El cable de gir continu no es pot destruir fàcilment, ja que és molt més fort que el Reverse Twist.

news


Hora de publicació: 29 de desembre de 2020